Airbnb ile Gelir Elde Etmek

Küreselleşen dünya genelinde Bilgi Çağı toplumları yeni iletişim modelleri üzerinden etkileşime geçmektedir. Bu kapsamda, seyahat alternatifleri ve konaklama seçenekleri de farklı bir bakış açısı ile ele alınmaktadır. Airbnb ile gelir elde etmek isteyenler için çeşitli alternatiflerin olması değişimin bir sonucudur.

Günümüz toplumları değişmekte ve belirli bir dönüşümü yaşamaktadır. Günümüzde paylaşım ekonomisi temelli çalışmalar hız kazanmaktadır. Airbnb sistemi de paylaşım ekonomisi mantığından yola çıkılarak oluşturulmuştur.

Turizm alanında bu uygulamaların karşılık bulduğu görülmektedir. Airbnb sistemi sayesinde ev sahiplerinin yüksek gelir elde etmesi kolaylaşmıştır. Bunun yanı sıra kiracılar açısından da otel konforunda ev kiralamaya imkân tanıyan bu yeni uygulamalar yaygın olarak tercih edilmektedir. Airbnb ile para kazanmak

Paylaşım ekonomisinin temelinde güven, konfor, topluluk duygusu ve rahatlık gibi birçok unsur yer almaktadır. Paylaşım ekonomisi içinde yer alan hizmet pazarlaması arz ve talep ilişkisine dayalı olarak ortaya çıkmaktadır.

Arz ve talep ilişkisini oluşturan taraflar bu ekonomi modeli içerisinde paylaşım platformları aracılığı ile hareket edebilmektedir. Paylaşım platformları dijital teknolojilerin geldiği noktada ortaya çıkan mecralardır.

Sanal ortamlar aracılığı ile kiracılarla bir araya gelen ev sahipleri paylaşım ekonomisi içinde yer alan ve arz ile talebi belirleyen taraflardır. Müşteriler hizmeti talep eden taraf olurken ev sahipleri de hizmeti sunanlar olarak ortaya çıkar. Bu uygulamada Airbnb sistemi de paylaşım platformu olarak görev yapar.

Paylaşım platformu olarak adlandırılan Airbnb sistemi sayesinde arz ve talep arasındaki akışın sağlanması gerçekleşmektedir. Bu sayede hizmetler tüketicilere ulaşmakta ve ev sahipleri de bu akıştan kazanç elde etmektedir.

Airbnb ile Gelir Elde Etme Yolları

Airbnb ile para kazanmak

Airbnb ile gelir elde etme yolları evlerin kiraya verilmesi ile oluşur. Evler kiraya verilirken tamamı için ya da bir veya birkaç odası için bu çalışmalar yapılabilmektedir. Airbnb sistemi güvenilir ve hızlı çözümler sunması nedeni ile tercih edilmektedir.

Airbnb uygulamalarında seyahat sırasında farklı kültürleri tanımak öne çıkmaktadır. İnsanlar birbiri ile iletişim kurmak ister. Bu etkileşim sırasında farklı yaş, cinsiyet ya da kültür gibi unsurlar öne çıkmakta ve insanların birbirini tanıma gereksinimini çeşitlendirmektedir.

Ayrıca Airbnb sisteminin tercih edilmesinde yüksek otel fiyatlarından kaçınarak otel konforunda konaklama gerçekleştirmek mantığı yatmaktadır. Airbnb internet ağları sayesinde seyahat eden insanları ev sahipleri ile bir araya getirmektedir.

Airbnb uygulamaları 2019 yılında yaklaşık olarak 191 ülkeye yayılmış durumdadır ve günümüze gelene değin bu sayıda artış yaşanmıştır. Sistem kullanıcılar için milyonlarca sayıda evi listeleyebilmekte ve çok sayıda kişiye hizmetleri ulaştırabilmektedir. Seyahat edenlerin otantik alanları tercih etmesi, yerel deneyimleri önemsemesi Airbnb kullanıcılarının sayısında hızlı bir artışa yol açmaktadır.

Airbnb sisteminin hedefinde seyahat edenlerle birlikte ev sahipleri yer almaktadır. Bütçe odaklı seyahatler sırasında turistlerin ilk tercihi haline gelen Airbnb sistemi aynı zamanda iş seyahatleri için de ideal çözümler sunar.

Kullanıcılar diledikleri sürede konaklayabildikleri bu evleri kiralarken ev sahiplerinin profilleri üzerinden bilgi alabilir. Ev sahipleri Airbnb uygulamasına girdiklerinde kendileri ile ilgili bir profil oluşturur.

Profillerinde yer alan bilgiler ise kiraya verdikleri evler ile ilgili olurken kiracılardan talep ettiklerini de bu bilgiler arasında konumlandırabilirler. Bu sayede kiracılar tuttukları evlerdeki kurallar hakkında da ön bilgiye sistem sayesinde erişebilir.

Türkiye genelinde de Airbnb uygulamaları karşılık bulmaktadır. Bu sistem üzerinden evini kiraya vermek isteyen kişilerin sistemde profillerinin olması yeterlidir. Özellikle büyük kentlerde sistem kendisine geniş bir çalışma alanı bulmaktadır.

İstanbul, Antalya, İzmir gibi büyük şehirlerde Airbnb uygulamalarından yaygın olarak yararlanılmaktadır. Yüksek fiyatlı oteller veya bilinen turist tatillerine alternatif olarak ortaya çıkarılan Airbnb uygulaması çeşitli alternatifleri tüketicilerin hizmetine sunmaktadır.

Bu uygulama sayesinde kiracılar diledikleri özellikteki evleri eşyalı olarak kiralayabilmekte ve otel konforunda bir tatil yaparken bütçe dostu uygulamalardan yararlanabilmektedir. Airbnb sistemi günümüz koşullarında seyahat edenler için farklı alternatifler sunmaktadır.

Airbnb sistemi teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış bir uygulamadır. Bu sistem aracılığı ile ev sahipleri ve kiracılar bir araya gelmektedir. Ev sahipleri evlerinin tamamını ya da odalardan herhangi birini kiraya verebilir.

Airbnb ile para kazanmak

Kiralama işlemi günlük, haftalık, aylık ya da belirli süreler için yapılabilmektedir. Bu işlemler sırasında ev sahiplerinin ve kiracıların bazı yükümlülükleri olur. Eşyalı olarak verilen evlerde eşyaların ihtiyaçlara uygun olarak ayarlanmış olması gerekir.

Kiraya verilen evin içinde yer alması gerekenler temel ihtiyaca yönelik olarak hazırlanmalıdır. Bunlardan biri de tıbbi malzemelerdir. Bunun için bir ilk yardım çantası oluşturulduğunda yeri hakkında da kiracıya bilgi verilmelidir.

Ev sahiplerinin evde bir yangın söndürücü bulundurması ve gaz güvenliği konusunda da yönetmeliklere uygun sistemleri kullanması gerekir. Ev sahipleri acil bir durum karşısında kendisi ile iletişime geçilebilecek numaralar konusunda da kiracıları bilgilendirmelidir.

Çocuklu misafirlerin güvenli bir konaklama yapabilmesini sağlamak için de tehlike arz eden durumların engellenmesi gerekir. Isıtma ve soğutma cihazlarının sağlam olarak teslim edilmesi ve kullanım bilgileri de ev sahiplerini ilgilendirmektedir.

Evini kiraya veren ev sahipleri sigara kullanımına izin vermediğinde bunu kiracılara belirtmelidir. Bunun için evin içine işaretler konulması uygundur. Sigara içilebilecek alanların belirlenmesi ve buraya küllük gibi malzemelerin konması da kiracılar açısından yönlendirici olur.

Airbnb sistemi kiracılarla ev sahiplerini bir araya getiren bir uygulamadır. Bu uygulama profesyonel anlamda hizmet almayı kolaylaştırmaktadır. Bunun yanı sıra ev sahiplerinin sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda Airbnb’nin denetleme yetkisi bulunmaz. Kiralayanların bu nedenle işlemleri yaparken sözleşmelere uygun hareket etmesi önerilir.

Kiraya verenler açısından da taraflar arasında imzalanacak sözleşmelerin yasalara uygun olması önem taşır. Karşılıklı olarak hak iddia edileceği durumlarda unutulmaması gereken, sözleşmelerin esas alınacağıdır.

Airbnb sisteminin tercih edilmesinde etkili olan birçok neden bulunur. İnsanların konforlu bir ortamda konaklama seçeneği elde etmesinde sistem yardımcı olur. Dünya genelinde tercih edilen Airbnb sistemi sayesinde uygun fiyatlı konaklama seçenekleri müşterilere sunulmaktadır.

Ev sahipleri için de bu sistem daha fazla kazanç elde etmeyi kolaylaştırmaktadır. Dünya genelinde pek çok ülkede Airbnb sistemi üzerinden ev kiralaması yapılabilir. Kiralama işlemi yapılırken evin tamamı ya da bir odası için de bu hizmetlerden yararlanılabilmektedir.

Sistem güvenilir olması nedeni ile sıklıkla tercih edilmektedir. Ev sahipleri bu sistem üzerinden evlerini kiraya verdiklerinde bazı yükümlükleri yerine getirirler. Kiracılar da kendilerine iletilen talepler doğrultusunda kiralama işlemini yapmayı kabul ettiklerinde ev sahipleri ile aralarında bir sözleşme imzalamaları gerekir.

İmzalanan sözleşmeler gereğince taraflar sözleşme koşullarına uymakla yükümlü olur. Ev sahipleri hangi ülke sınırları içinde bulunuyorsa o ülkelerin yasalarına uygun olarak evlerini kiraya verebilmektedir.

Kiralama işlemleri genellikle eşyalı evler üzerinden yapılır. Kısa süreli kiralamalar söz konusu olduğunda kiracılar otel konforunda konaklamayı tercih etmektedir. Bu durumda da ev sahiplerinin konaklama sırasında ihtiyaç duyulacak eşyaları temin etmesi gerekir.

Müşterilerin gereksinimleri göz önünde bulundurulduğunda bu eşyaların çalışır vaziyette ve eksiksiz olması önem taşır. Mutfak, banyo gibi alanlarda ihtiyaç duyulan malzemelerin tam olması, beyaz eşyaların çalışır vaziyette tutulması bu çalışmada önemli hale gelir. Karşılıklı memnuniyetin sağlanabilmesi için profesyonel bir bakış açısı ile hareket edilmesi oldukça önemlidir.