Kira Gelir Vergisi Nedir? Kimler Kira Vergisi Öder?

Kira gelir vergisi, mülkü veya meskeni olan ve bu unsurlardan gelir elde eden kişilerin devlete ödediği vergi türüdür. Kira geliri elde eden kişiler, bir beyanname hazırlar ve bu beyannamede kira gelirini belirtir. İlgili kurumlara hem beyannameyi hem de gelirlerini ibraz ederler.

Kira gelir vergisi, sadece belirli bir miktarı aşan kira geliri elde eden kişiler tarafından ödenir. Bu kiralara konut kiraları ve işyeri kiraları da dahildir. Kira geliri elde eden kişiler, yılın başında gelirlerini yetkili kurumlara bildirmekle yükümlüdür. Hangi kira tutarlarının ibraz edilmesi gerektiği yıllara göre değişiklik göstermektedir.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber kira gelir vergisi beyanları web siteleri üzerinden de gerçekleştirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sitesinden gerekli işlemleri yapmak mümkündür. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız Gelir İdaresi Başkanlığının resmi sayfasını ziyaret edebilir, dilerseniz kurumlara müracaat edebilirsiniz.

Kira Gelir Vergisi Nasıl Ödenir?

Kira gelir vergisi aynı zamanda emlak gelir vergisi olarak da adlandırılır. 2012 yılında yürülüğe girmiş olan bu vergi, kişinin beyanname sunmasıyla hesaplanır. Belirlenen tutarın her sene düzenli şekilde ödenmesi gerekir. Kira geliri vergisi beyannamesinin sunulması için bazı tarihler konulur. Beyannameler her sene Mart ayında toplanır, kurumlar tarafından hesaplanan vergi tutarı, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenir. Ödeme işlemleri e-devlet veya vezneler aracılığıyla sağlanır.

NOT: Kira, farklı bir para birimi üzerinden alınıyorsa ödenmesi gereken kira gelir vergisi, Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılarak hesaplanılır.

Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Ödenecek vergi tutarı hesaplamak için iki farklı adım atılır: istisnaya tabi olan miktar konut kira gelirleri toplamından çıkarılır, kalan kısım için yapılan giderler matrahtan düşülür. Ardından kalan kısma göre o yıl ödenmesi gereken vergi tutarı belirlenir.

Kira Gelir Vergisi Beyanı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Kira gelir vergisi hakkında bilinmesi gereken temel noktalar olsa da yıllara göre değişiklik olduğunu söylemek de gerekir. En güncel bilgilere ulaşmak için Gelir Vergisi Başkanlığının resmi web site adresini kontrol etmeniz önerilir.

● Bir yılda kazandığı konut kira geliri, istisna tutarı o yıl belirlenen tutarı aşan kişiler durumu yetkili kurumlara bildirmekle yükümlüdür. ● İşyeri kira geliri beyannamesi, o yıl belirlenen brüt kira gelir tutarını aşan mülk sahiplerini kapsar. ● Aile bireylerinin sahip olduğu ve gelir elde ettikleri mülkler için ayrı ayrı beyanname vermesi gerekir. ● Yaşı küçük ya da engelli mükelleflerin kira gelir beyannamelerinin geçerli olabilmesi için yanlarında bir veli, vasi ya da kayyum olması ve bu kişilerin imza atması gerekir.

Kısaca özetlemek gerekirse kira gelir vergisi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hesaplanır ve kira gelirleri belirli miktarı aşan kişiler, yılda 2 kez olmak üzere kira gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Kira gelir vergisi hesaplanırken birçok parametre sürece dahil olur, bundan dolayı bir uzmana danışmak size fayda sağlayacaktır.